Özgeçmişim

Doç. Dr. Hacı Mehmet Odabaşı

Doğum Tarihi: 25 Ocak 1965

Tıp Fakültesi: Marmara Üniversitesi – 1990

Tıpta Uzmanlık: Genel Cerrahi Uzmanlığı, Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi – 1997

Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte)  ve  Danışman(lar)ı:
“Karaciğer Rezeksiyonu Esnasında Sürekli İskemi Reperfüzyon ve Prostaglandin E2’ nin Rolü”
Op. Dr. Ümit Topaloğlu
Doç. Dr. Selçuk Ünalmışer
T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastenesi Hastanesi 4. Genel Cerrahi Kliniği - İstanbul 1997

Pratisyen Doktor
T.C. Sağlık Bakanlığı Kayseri Pınarbaşı Pazarören Sağlık Ocağı 1990- 1992

Pratisyen Doktor
T.C. Sağlık Bakanlığı Çanakkale Ezine Verem Savaş Dispanseri 1992- 1992

Asistan Doktor
T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1992-1997

Uzman Doktor
T.C. Sağlık Bakanlığı Şile Devlet Hastanesi 1997- 1998

Uzman Doktor
T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1998- 2015

Doçent Doktor 
T.C. Sağlık Bakanlığı Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi  2015- 2017

Doçent Doktor 
Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi 2017- 2018

Doçent Doktor 
Emsey Hastanesi 2018- 2020

Doçent Doktor 
Clinic Ateşehir 2020-Halen 

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılığı 2009 – 2012

Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Ameliyathane Koordinatörlüğü 2013- 2015

Türk Cerrahi Derneği
Ulusal Endoskopik Laparoskopik Cerrahi Derneği
Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği
Türk Kolon ve Rektum Cerrahisi Derneği

1- Türk Cerrahi Derneği Board 1. Basamak Yazılı Sınavı ( 2000 ) : Sınav Birinciliği.

2 - Poster bildirimi üçüncülük ödülü.

“Aktekin A,  Müftüoğlu T, Küçük M, Odabaşı M, Gürleyik G, Özkara S, Aker F, Sağlam A. Periampullar kanserlerde büyük damar invazyon ve rezeksiyonunun önemi. Türk Cerrahi Derneği Ulusal Cerrahi Kongresi, 23-27 Mayıs 2012, İzmir, Türkiye. Poster sunumu no: 370.”

1. Certificate of da Vinci System Training
IRCAD- EITS da Vinci Training Center, Strasbourg, France. 25 Ocak 2013

2. Clinical Immersion ( live cases in the operating room ) Bariatric Surgery Certificate
AZ Sint- Jan Brugge- Oostende AV- Site Brugge, Belgium 29- 30 Mayıs 2013

3. Gastroenterolog Olmayanlar İçin Gastroenteroloji ve Hepatoloji Kursu
Bezmialem Vakıf Üniversitesi 21- 22 Haziran 2013

4. Advanced Course In Laparoscopic Colorectal Surgery. Certificate of Training in Minimal Access Surgery
European Institude of Telesurgery, IRCAD- EITS- Louis Pasteur University, Strasbourg, France 27- 28 Haziran 2008

5. Posterior Repair of Inginal Hernia with UHS Certificate
Imelda Hospital, Bonheiden, Belgium 12 Ağustos 2008

6. American College of Surgeons Continuing Medical Education Certificate
Istanbul, Turkey 2- 3 Haziran 2007

7. Deney Hayvanı Kullanımı ve Etik Yaklaşım Atölye Çalışması
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma ve Hayvan Laboratuvarı 3 Haziran 2003

8. Video Laparoskopik Cerrahi Temel Eğitim Sertifikası
T.C. İstanbul Üniversitesi Sürekli Tıp Eğitimi Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜTEM) 13- 17 Kasım 2000

9. Cerrahi Gastroentroloji Endoskopi Laboratuarı Çalışması
T.C. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi 1- 30 Kasım 1998